جک پالت مدل BFL10

گروه : جک پالت استاندارد با ظرفیت 500 کیلوگرم الی 5 تن

(pallet truck)
جک پالت با ارتفاع پایین
__________________________________
ظرفیت:1000 کیلوگرم


1000 ظرفیت (kg)
65-85 وزن خالص (Kg)
Φ 150 قطر چرخ فرمان (mm)
Φ 35 قطر چرخ شاخک (mm)
70 حداکثر ارتفاع بالابری (mm)
1174 ارتفاع کل با دسته (mm)
35 حداقل ارتفاع شاخک ها (mm)
1533/1603 طول کل دستگاه (mm)
28/150/1150 (1220) ابعاد شاخک S/e/l
520/550/685 فاصله بیرونی دو شاخک (mm)
7 ارتفاع پایین ترین نقطه بدنه از زمین (mm)
1733/1803 عرض راهرو برای پالت های 1200 × 1000 (mm)
1783/1803 عرض راهرو برای پالت های 1200 × 800 (mm)
1266/1336 شعاع گردش (mm)