جک پالت مدل BFL15

گروه : جک پالت استاندارد با ظرفیت 500 کیلوگرم الی 5 تن

(pallet truck)
جک پالت با ارتفاع پایین
__________________________________
ظرفیت:1500 کیلوگرم


1500 ظرفیت (kg)
65-85 وزن خالص (Kg)
Φ 150 قطر چرخ فرمان (mm)
Φ 50 قطر چرخ شاخک (mm)
90 حداکثر ارتفاع بالابری (mm)
1189 ارتفاع کل با دسته (mm)
52 حداقل ارتفاع شاخک ها (mm)
1547/1617 طول کل دستگاه (mm)
38/150/1150 (1220) ابعاد شاخک S/e/l
520/550/685 فاصله بیرونی دو شاخک (mm)
14 ارتفاع پایین ترین نقطه بدنه از زمین (mm)
1747/1817 عرض راهرو برای پالت های 1200 × 1000 (mm)
1797/1817 عرض راهرو برای پالت های 1200 × 800 (mm)
1266/1336 شعاع گردش (mm)