جک پالت مدل WB

گروه : جک پالت استاندارد با ظرفیت 500 کیلوگرم الی 5 تن

(pallet truck)
جک پالت فوق سنگین
__________________________________
ظرفیت:5000 کیلوگرم

5000 ظرفیت (kg)
Φ 180/200 قطر چرخ فرمان (mm)
Φ 74/80 قطر چرخ شاخک (mm)
75/85 حداقل ارتفاع شاخک ها (mm)
520/550/685 فاصله بیرونی دو شاخک (mm)
190/200 ارتفاع کل بالابری (mm)
497/487 ارتفاع بدون دسته (mm)
1100/1150/1220 طول شاخک (mm)
103 وزن دستگاه (kg)