لیفتراک برقی 1/5 تن AC مدل FB15-FJ2

گروه : لیفتراک برقی AC با ظرفیت 2/5-1 تــن

(forklift truck) لیفتراک برقی
ظرفیت:1500 کیلوگرم

1500 ظرفیت (kg)
500 مرکز ثقل بار (C(mm
2130 ارتفاع گارد بالاسری اپراتور (h6(mm
2040 طول کلی لیفتراک تا سطح بیرونی شاخک (l2(mm
1070 عرض کل دستگاه (b1(mm
3445 عرض راهرو در تقاطع(ابعاد پالت:1200*1200)
3645 عرض راهرو در تقاطع(ابعاد پالت:1000*1000)
48/400 ولتاژ باطری/ظرفیت ارزیابی شده (V/Ah)
8.0(Ac) موتور حرکت-ارزیابی بر مبنای 60 درجه (kw)
7.5(Dc) موتور پمپ-ارزیابی شده بر مبنای 15 دقیقه (kw)
MOSFET/AC روش کنترل موتور حرکت
MOSFET/DC روش کنترل موتور پمپ بالابر
14.5 فشار خلاص(Mpa)
با ارتفاع بالابری از 2000 الی 6000 میلی متر دکل دوبلکس (دو مرحله ای) با دید وسیع
با ارتفاع بالابری از 2000 الی 6000 میلی متر دکل دوبلکس (دو مرحله ای) با ارتفاع آزاد
با ارتفاع بالابری از 3600 الی 6500 میلی متر دکل تریبلکس (سه مرحله ای) با ارتفاع آزاد