تیفور مدل ZNL 1600

گروه : تیفور Wire Rope Pulling Hoist

(wire rope pulling hoist)تیفور با بدنه آلمینیوم
ظرفیت:1600 کیلوگرم
__________________________________
تیفور،سیم بکسل،خرید تیفور،جرثقیل دستی،باربرداری،باربرداری در ارتفاع

 موارد کاربرد
تسهیل ماشین صنعت ارائه کننده لیفتراک ،جک پالت بدنه آلومینیم
تسهیل ماشین صنعت ارائه کننده لیفتراک ،جک پالت به همراه 20 متر سیم بکسل

ZNL1600 مدل
1/6 ظرفیت (تن)
441 ظرفیت کشش از جلو (N)
≥ 55 میزان حرکت به جلو (mm)
11 قطر سیم بکسل(mm)
A:545 -- B:280 -- C:190 -- D:72 -- E:97 ابعاد (mm)