جک پالت مدل BFWL

گروه : جک پالت استاندارد با ظرفیت 500 کیلوگرم الی 5 تن

(pallet truck)
جک پالت با عرض زیاد و ارتفاع پایین
__________________________________
ظرفیت:1500 کیلوگرم

1500 ظرفیت (kg)
Φ 150 قطر چرخ فرمان (mm)
Φ 50 قطر چرخ شاخک (mm)
52 حداقل ارتفاع شاخک ها (mm)
830 فاصله بیرونی دو شاخک (mm)
142 ارتفاع کل بالابری (mm)
421.5 ارتفاع بدون دسته (mm)
1150/1220 طول شاخک (mm)
100 وزن دستگاه (kg)