ریچتراک 2 تن مدل RB20

گروه : ریچتراک

ریچتراک AC سری GII مدل نشسته
ظرفیت:2000 کیلوگرم
بالابری:630 سانتی متر
برای استفاده از لیفتراک در راهروهای باریک و یا جاهایی که نیاز دارید علاوه بر بالا و پایین رفتن دکل،به جلو هم ریچ کند ریچتراک گزینه مناسبی می باشد.
در زیر نمای کلی از ریچتراک 2 تن را با قابلیت ریچ 50 سانتی متر به جلو و بالابری 630 سانتی متر مشاهده می کنید.
قابل توجه می باشد که بر روی ریچتراک الحاقیه ساید شیفت نیز برای حرکت عرضی دکل نصب می باشد.
ریچتراک با قابلیت ریچ 50 سانتی متر به جلو و دکل 6 متری

TMS تولید کننده
RB20 مدل
GB2S شماره سری
2000 ظرفیت بارگیری(kg)
600 مرکز ثقل بار(mm)
باتری منبع تغذیه
نشسته حالت اپراتور
1515 فاصله محور جلو و عقب(mm)
پلی اورتان نوع تایر
2/*1 تعداد چرخ ها جلو/عقب(چرخ حرکتی)
1143 فاصله دو چرخ بارگذاری(mm)
Φ330×100 ابعاد چرخ بارگذاری(mm)
Φ343×114 ابعاد چرخ حرکتی(mm)
4600 ارتفاع بالابری(mm)
1280 ارتفاع آزاد(mm)
2314 ارتفاع دکل(شاخک پایین است)(mm)
1150×122×40 ابعاد شاخک:طول*عرض*ارتفاع(mm)
0-724 تنظیم جانبی شاخک ها(mm)
2º/4º زاویه شاخک(جلو/عقب) درجه
±75 میزان حرکت ساید شیفت(mm)
1942 طول کلی ریچتراک(بدون شاخک)(mm)
1270 عرض کلی ریچتراک(mm)
900 فاصله درونی دو بازوی پشتیبان(mm)
620 طول دسترسی(mm)
2215 ارتفاع گارد بالاسری(mm)
75 حداقل ارتفاع از زمین(mm)
1751 شعاع گردش(mm)
383 فاصله بار-فاصله سطح بیرونی شاخک(mm)
2200 عرض راهرو در تقاطع 90 درجه(mm)
2810 عرض راهرو بارگذاری،پالت 1200*1000(mm)
12/14 سرعت حرکت بدون بار/با بار(km/h)
0.35/0.55 سرعت بالابری بدون بار/با بار(m/s)
0.5/0.5 سرعت پایین آوردن بدون بار/با بار(m/s)
0.11/0.11 سرعت جابجایی بدون بار/با بار(m/s)
10/15 حداکثر شیب مجاز(بدون بار،با بار)%
3560 وزن کل با باتری(kg)
1590/1970 بار بر روی اکسل دکل جلو(kg)
2230/1330 بار بر روی اکسل دکل عقب(kg)
967 وزن باطری(kg)
784×352×1220 ابعاد باکس باطری(mm)
6.5 قدرت موتور حرکتی(kw)
12.5 قدرت موتور بالابری(kw)
0.4 قدرت موتور فرمان(kw)
MOSFET/AC سیستم کنترل حرکت
MOSFET/AC سیستم کنترل بالابری
MOSFET/AC سیستم کنترل فرمان
ترمز الکترومغناطیس ترمز سرویس
18.5 فشار کار سیستم هیدرولیک(mpa)