نسخه آزمایشی سایت جدید
مقالات سایت
انتخاب گروه :
جابه جایی و نگهداری بالابر
۴ / ۳ / ۱۳۹۳
فایل پیوست : ندارد
جابه جایی و نگهداری بالابر نفر TMS

حرکت دادن دستگاه
 برای جابه جاکردن دستگاه نخست بایستی پلت فرم پایین بیاید و سپس پایه های تعادلی پایدارکننده جمع شوند.پاشنه های پایه ها بایستی کاملا از زمین جدا شوند و سپس دستگاه را به سوی مقصد هل دهید .پاشنه ها بایستی تا آن جا جمع شوند که اگر بر روی زمین ناصافی یا مانعی وجود داشته باشد،پیچ آن ها با آن برخورد نکرده و کج نشود.
 برای جابه جایی بالابر در مسافت های طولانی بایستی از وسیله ی دیگری نظیر لیفتراک استفاده شود.در این حالت بایستی دستگاه را مطابق شکل زیر از پایین به سمت بالا بلند کرد.

 تذکر: حواستان یاشد که دستگاه را از برق جدا کرده باشید.


 


در صورتی که از دستگاه به مدت طولانی استفاده نخواهید کرد ،آن را تمیز کرده و با کاور مناسبی بپوشانید. برپا کردن دستگاه بازرسی دستگاه به هنگام تحویل گیری تمامی اجزای دستگاه را به طور کامل بررسی کنید و از سلامت آن مطمئن شوید.

 نکات

در صورتی که بالابر در حمل و نقل آسیب دیده باشد از آن استفاده نکنید و سریعا با شرکت تسهیل ماشین صنعت(تولید کننده لیفتراک،جک پالت و ...) تماس بگیرید.
 دستگاه بایستی بیش از تحویل گریس کاری شده و مخزن روغن هیدرولیک آن پر شده باشد.


 


 مساحت مورد نیاز برای بر پا کردن نفر بالابر
 مساحت مورد نیاز برای برپا کردن نفر بالابر 1840 میلی متر * 2030 میلی متر است

 تراز کردن و استوار سازی دستگاه

نیروهای افقی شامل نیروی اپراتور و نیروی باد خارجی و نیروهای مشابهی وجود دارند که در حین کار بر پلت فرم اعمال می گردند. در صورتی که این نیروها بیش از اندازه شوند پلت فرم را ناپایدار می کنند. پیشگیری از انحراف دستگاه با گستردن چهار پایه ی تعادلی لولایی در چهار گوشه ی شاسی صورت می پذیرد. ترازمندی و پایدارسازی دستگاه با تنظیم پیچ های حمال پایه های لولایی انجام می پذیرد. تصویر زیر اجزای این پایه ها را نشان می دهد.

 
نحوه تراز کردن و استوار کردن دستگاه به شرح زیر است:

 برای گستردن پایه های تعادلی ، پین استقرار را بالا کشیده و پایه های لولایی نصب شده در چهار گوشه ی شاسی دستگاه را یک به یک باز کنید تا جایی که پین استقرار به خودی خود در سوراخ بعدی جا بیفتد.
 دسته ها را در جهت عقربه های ساعت بچرخانید تا جایی که پاشنه ی پایه ها با زمین تماس پیدا کند.این کار را در مورد هر چهار پیچ انجام دهید تا جایی که چرخ ها از زمین کنده شوند.
 ترازمندی دستگاه را با مشاهده ی تراز الکی تنظیم کنید.هنگامی که شاسی در وضعیت ترازمند قرار گیرد،حباب داخل تراز به مرکز دایره ی روی گیج می رود.
 برای برچیدن پایه های تعادلی،پس از اطمینان از خالی بودن پلت فرم،دسته ها در خلاف جهت عقربه های ساعت بچرخانید تا جایی که پاشنه ی پایه ها از زمین جدا شود.آنگاه پین استقرار را بالا کشیده و پایه های لولایی نصب شده در چهار گوشه ی شاسی دستگاه را یک به یک جمع کنید تا جایی که پین استقرار به خودی خود در سوراخ اول جا بیفتد.

 اخطار: به محض تردید در مورد ترازمند بودن دستگاه می توانید با قرار دادن یک تراز مستطیلی بر روی دکل از آن مطمئن شوید.
 اخطار: هیچ گاه بدون باز کردن پایه های تعادلی لولایی ، مجاز به استفاده از دستگاه نیستید.

 راهنمای تعمیرات و نگهداری

 بازرسی و کنترل
 هنگامی که برای نخستین بار از دستگاه استفاده می کنید یا در صورتی که از دستگاه به مدت طولانی استفاده نکرده اید ،برای استفاده از دستگاه نخست بایستی منبع قدرت (باتری با اتصالات برقی) ، روغن هیدرولیک، و وضعیت روانکاری اجزاء را بررسی کنید تا در وضعیت مناسبی باشند.

 تذکر: پیش از استفاده از دستگاه ،تمامی اسباب ایمنی آن را به طور ویژه کنترل کنید.

 سوئیچ توقف اضطراری

دو سوئیچ توقف اضطراری بر روی دستگاه وجود دارد.عملکرد این دو سوئیچ را کنترل کنید. در صورتی که این دو سوئیچ به صورت طبیعی کار نکنند ، استفاده از دستگاه را متوقف کرده و با تولید کننده یا نمایندگی آن تماس بگیرید.

 شیر تخلیه ی اضطراری

یک شیر تخلیه ی اضطراری بر روی دستگاه تعبیه شده تا در صورت قطع برق یا هر دلیل دیگری که مانع از پایین آمدن پلت فرم به کمک پانل های کنترل بالا و پایین شود .بتوان آن را پایین آورد .لطفا عملکرد شیر تخلیه ی اضطراری را کنترل کنید و در صورت عدم کارکرد صحیح ،استفاده از دستگاه را متوقف کرده و با تولید کننده یا نمایندگی آن تماس بگیرید.

 وارسی های پیش از بکارگیری

 پیش از آغاز روز کاری ، شما بایستی ماشین را بازرسی نموده و تمامی ناتوانی های آن را گزارش کنید و تا زمانی که این ناتوانی ها برطرف نشده و تمامی سیستم های دستگاه شرایط کاری مناسبی نداشته باشد از آن استفاده نکنید.

علائم ایمنی کنده شده ، خراب و غیر قابل خواندن را کنترل کنید.
 نبود قطعات ناقص،شکسته،خراب یا شل و لق را کنترل کنید .به طور ویژه پیچ و مهره های طرفین دکل را وارسی کنید.
 پین های نگهدارنده ی پایه های تعادلی لولایی را کنترل کنید.
 سطح روغن هیدرولیک درون مخزنی را بررسی کنید.
 نبود خرابی یا نشتی در سیستم هیدرولیک را بررسی کنید.
 عدم وجود شکستگی را در محل جوش ها بررسی و از عدم وجود آسیب های آشکار در سازه و بدنه مطمئن شوید.
 سهولت چرخش پیچ پایه های نگهدارنده را درون پاشنه ها بررسی کنید و در صورت نیاز روانکاری نمایید.
مواضعی را که در بخش 5.6 تعیین گردیده است روانکاری کنید.
 عدم وجود صدا یا لرزش ناهنجار را به هنگام شروع به کار دستگاه بررسی کنید.
 سلامت دو شاخه ی برق را بررسی کنید.
 رویه ی نگهداری و مراقبت ارائه شده توسط تولید کننده را به کار گیرید.

 آزمایش ها و امتحانات دوره ای

بالابر نفر متحرک را بایستی مطابق آیتم های زیر هر سه ماه یک بار آزمایش نمود:

 فرسودگی زنجیرها را بررسی کنید و در صورت نیاز آن ها را تمیز و گریس کاری نمایید.
 پیچ و مهره هایی را که احتمالا شل شده اند آچارکشی و محکم کنید.
 جاروبک های موتور پمپ را وارسی کنید و در صورت فرسودگی ، آن ها را تمیز کنید تا تماس کاملی با کلکتور حاصل شود.
 سازه ی دستگاه را از نظر عدم وجود خوردگی و سایش و آسیب های دیگر به ویژه در مورد یاتاقان ها و مواضع جوشکاره شده بررسی نمایید.
 سایر سیستم های هیدرولیکی ،مکانیکی و الکتریکی ،به ویژه ادوات ایمنی ذکر شده در بند 1.6 را امتحان کنید.
 تذکر : فواصل زمانی آزمایشات دوره ای را می توانید طبق استانداردهای ملی خود تعیین نمایید.

 نگهداری

تنظیم ماکزمیم فشار نیروی بالابری(تنظیم شیر فشار شکن)
 سیستم هیدرولیک در کارخانه بر روی فشار مناسب تنظیم شده است،با این وجود در صورت استفاده ی طولانی مدت ممکن است این فشار از تنظیم خارج شود.

 
در صورتی که دریافتید نیروی بالابری به اندازه ی نامی نمی رسد.کاور یونیت هیدرولیک را برداشته مهره ی شیر فشار شکن را شل کنید ،سپس با توجه به تصویر بالا پیچ تنظیم شماره ی 1 را در جهت عقربه های ساعت بچرخانید تا فشار به اندازه ی نامی برسد.
در صورت نیاز با بستن یک گیج فشار سنج بر روی بلوک شیر تخلیه ی اضطراری می توانید فشار سیستم هیدرولیک را اندازه گیری نمایید.

 تنظیم سرعت پایین آمدن

 سرعت پایین آمدن پلت فرم نیز قابل تنظیم است.با توجه به شکل بالا پس از باز کردن توپی،با چرخاندن پیچ شیر گلویی شماره 2 در جهت عقربه های ساعت ، سرعت پایین آمدن پلت فرم کمتر و با چرخاندن آن در خلاف عقربه های ساعت ،سرعت پایین آمدن پلت فرم بیش تر می شود. کنترل تراز سطح روغن با باز کردن درپوش پر کردن روغن می توان از تزار روغن داخل مخزن آگاه شد. تعویض روغن هیدرولیک پس از شش ماه استفاده از دستگاه بایستی روغن هیدرولیک آن را تعویض نمود تا آخال ایجاد شده تخلیه گردند.پس از آن تعویض روغن بایستی هر 18 ماه یکبار صورت پذیرد. با این وجود در طی این مدت بایستی گهگاه کنترل شود که روغن حاوی آلایش هایی که ممکن است به دستگاه آسیب رسانند نباشد. تنظیم زنجیر انتقال قدرت فرسودگی زنجیرهای انتقال قدرت را می توان از کش آمدن طول کلی آن ها تشخیص داد.میزان کش آمدن زنجیر های کار کرده را هر سه ماه یکبار به صورت چشمی کنترل کنید.نحوه ی تشخیص چشمی به این صورت است که بومی که زنجیر متصل به آن کش آمده باشد.در مقایسه با دیگر بوم ها در موقعیت نسبی پایین تری می ایستد و این را می توان از مقایسه ی اختلاف ارتفاع بوم ها دریافت. در صورتی که این اختلاف ارتفاع تصحیح نگردید ممکن است به رولرهای راهنما آسیب وارد شود

تسهیل ماشین صنعت تولید کننده لیفتراک،جک پالت و ...