نسخه آزمایشی سایت جدید
اخبار سایت
انتخاب گروه :
نسل جدید لیفتراکها در انبارها
۳۱ / ۳ / ۱۳۹۳
در انبارها و مراکز نگهداری و توزیع جدید و مدرن که استفاده از ارتفاع و فضا از اصول طراحی اولیه در آنها میباشد، تکنولوژی ساخت لیفتراک ها نیز به سمت بارگذاری و باربرداری تا ارتفاع 13 متر نیز پیش رفته است که موجب شده رانندگان لیفتراک نیز با بار جهت کنترل بهتر تا ارتفاع بالا حرکت کنند. نسل جدید لیفتراک ها موجب شده غالب شرکتها نسبت به آموزشهای ویژه جهت رانندگان خود اقدام نمایند. در انبارهای مکانیزه با حضور قفسه های مرتفع و راهروهای باریک و لیفتراک های مخصوص دیگر جایی برای حضور پرسنل بر روی زمین نماند !.

تسهیل ماشین صنعت تولید کننده لیفتراک،جک پالت