نسخه آزمایشی سایت جدید
اخبار سایت
انتخاب گروه :
یازدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت تهران تسهیل ماشین صنعت(تولید کننده لیفتراک،جک پالت و ...)
۳۱ / ۳ / ۱۳۹۳

شرکت تسهیل ماشین صنعت (تولید کننده لیفتراک، جک پالت) مقدم شما را در یازدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت تهران گرامی می دارد.تسهیل ماشین صنعت ارائه کننده لیفتراک ،جک پالت

           زمان : 14 الی 17 مهرماه 1390 ساعت 9 الی 16

  تسهیل ماشین صنعت ارائه کننده لیفتراک ،جک پالت         مکان : محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران،روبروی تعاونی مصرف      کارگران،غرفه تسهیل ماشین صنعت