نسخه آزمایشی سایت جدید
بازگشت
محصولات > استکر دستی(استاکر) > استکر دستی تا ظرفیت 500 کیلوگرم

استکر دستی مدل SDJAS500 با ظرفیت 500 کیلوگرم
استکر دستی مدل SDJAS500 با ظرفیت 500 کیلوگرم


گروه : استکر دستی تا ظرفیت 500 کیلوگرم

(stacker)استکر دستی با شاخک قابل تنظیم
ظرفیت:500 کیلوگرم
_____________________________________
استکر،استکر دستی،لیفتراک دستی،انواع لیفتراک دستی،لیفتراک،قیمت استکر،قیمت لیفتراک دستی

500 ظرفیت (kg)
70 حداقل ارتفاع شاخک (mm)
1500 عرض کل (mm)
1340/1600 طول کل (mm)
217 وزن خالص (kg)
500 مرکز ثقل (c(mm
2000 ارتفاع دستگاه(شاخک پایین) (h1(mm
1600 حداکثر ارتفاع بالابری (h3(mm
2100 ارتفاع دستگاه(شاخک بالا) (h4(mm
48/100/800(1160) ابعاد شاخک (S/e/l(mm
745 فاصله بیرونی دو شاخک (b5(mm
25 پایین ترین نقطه بدنه (m1(mm
1975 عرض راهرو برای پالت های 1200 × 1000 (Ast(mm
1915 عرض راهرو برای پالت های 1200 × 800 (Ast(mm
1200 شعاع گردش (Wa(mm
کنترل دستی سرعت پایین آمدن،بدون بار/ با بار (mm/s)
25 سرعت بالابری،بدون بار/ با بار (mm/s)


محصولات مرتبط