نسخه آزمایشی سایت جدید
بازگشت
محصولات > لیفتراک > لیفتراک دیزلی > لیفتراک دیزلی 10-8 تـن

لیفتراک دیزلی با ظرفیت 8 تن مدل FD80
لیفتراک دیزلی با ظرفیت 8 تن مدل FD80


گروه : لیفتراک دیزلی 10-8 تـن

(forklift truck) لیفتراک دیزلی
ظرفیت:8000 کیلوگرم

گازوئیل نوع سوخت
8000 ظرفیت بار (kg)
600 مرکز ثقل بار (mm)
10960 وزن کل (kg)
2560 ارتفاع کل لیفتراک تا گارد سقف (mm)
3940 طول کلی لیفتراک(بدون شاخک) (mm)
2165 پهنای کل لیفتراک (mm)
ISUZU6BGI موتور گازوئیلی مدل مدل موتور احتراقی داخل
82.3(112)/2000 قدرت موتور kw/rpm
6 تعداد سیلندر
6.494 حجم موتور L
140 ظرفیت باک L
3310 حداقل عرض راهرو در تقاطع (mm)
8000 دکل دوبلکس دو مرحله ای (با دید وسیع) مدل M250 با ارتفاع بالابری 2500(ظرفیت بارگیری)
8000 دکل دوبلکس دو مرحله ای (با دید وسیع) مدل M270 با ارتفاع بالابری 2700(ظرفیت بارگیری)
8000 دکل دوبلکس دو مرحله ای (با دید وسیع) مدل M270 با ارتفاع بالابری 2700(ظرفیت بارگیری)
8000 دکل دوبلکس دو مرحله ای (با دید وسیع) مدل M300 با ارتفاع بالابری 3000(ظرفیت بارگیری)
8000 دکل دوبلکس دو مرحله ای (با دید وسیع) مدل M330 با ارتفاع بالابری 3300(ظرفیت بارگیری)
8000 دکل دوبلکس دو مرحله ای (با دید وسیع) مدل M330 با ارتفاع بالابری 3300(ظرفیت بارگیری)
8000 دکل دوبلکس دو مرحله ای (با دید وسیع) مدل M350 با ارتفاع بالابری 3500(ظرفیت بارگیری)
8000 دکل دوبلکس دو مرحله ای (با دید وسیع) مدل M350 با ارتفاع بالابری 3500(ظرفیت بارگیری)
8000 دکل دوبلکس دو مرحله ای (با دید وسیع) مدل M375 با ارتفاع بالابری 3750(ظرفیت بارگیری)
8000 دکل دوبلکس دو مرحله ای (با دید وسیع) مدل M400 با ارتفاع بالابری 4000(ظرفیت بارگیری)
8000 دکل دوبلکس دو مرحله ای (با دید وسیع) مدل M400 با ارتفاع بالابری 4000(ظرفیت بارگیری)
8000 دکل دوبلکس دو مرحله ای (با دید وسیع) مدل M425 با ارتفاع بالابری 4250(ظرفیت بارگیری)
8000 دکل دوبلکس دو مرحله ای (با دید وسیع) مدل M450 با ارتفاع بالابری 4500(ظرفیت بارگیری)
8000 دکل دوبلکس دو مرحله ای (با دید وسیع) مدل M450 با ارتفاع بالابری 4500(ظرفیت بارگیری)
7750 دکل دوبلکس دو مرحله ای (با دید وسیع) مدل M475 با ارتفاع بالابری 4750(ظرفیت بارگیری)
7750 دکل دوبلکس دو مرحله ای (با دید وسیع) مدل M500 با ارتفاع بالابری 5000(ظرفیت بارگیری)
7400 دکل دوبلکس دو مرحله ای (با دید وسیع) مدل M550 با ارتفاع بالابری 5500(ظرفیت بارگیری)
7000 دکل دوبلکس دو مرحله ای (با دید وسیع) مدل M600 با ارتفاع بالابری 6000(ظرفیت بارگیری)
3600 دکل تریبلکس سه مرحله ای (باارتفاع آزاد) مدل ZSM360 با ارتفاع بالابری 3600(ظرفیت بارگیری)
4000 دکل تریبلکس سه مرحله ای (باارتفاع آزاد) مدل ZSM400 با ارتفاع بالابری 4000(ظرفیت بارگیری)
4350 دکل تریبلکس سه مرحله ای (باارتفاع آزاد) مدل ZSM435 با ارتفاع بالابری 4350(ظرفیت بارگیری)
4800 دکل تریبلکس سه مرحله ای (باارتفاع آزاد) مدل ZSM480 با ارتفاع بالابری 4800(ظرفیت بارگیری)
5000 دکل تریبلکس سه مرحله ای (باارتفاع آزاد) مدل ZSM500 با ارتفاع بالابری 5000(ظرفیت بارگیری)
5400 دکل تریبلکس سه مرحله ای (باارتفاع آزاد) مدل ZSM540 با ارتفاع بالابری 5400(ظرفیت بارگیری)
6000 دکل تریبلکس سه مرحله ای (باارتفاع آزاد) مدل ZSM600 با ارتفاع بالابری 6000(ظرفیت بارگیری)
6500 دکل تریبلکس سه مرحله ای (باارتفاع آزاد) مدل ZSM650 با ارتفاع بالابری 6500(ظرفیت بارگیری)
7000 دکل تریبلکس سه مرحله ای (باارتفاع آزاد) مدل ZSM700 با ارتفاع بالابری 7000(ظرفیت بارگیری)


محصولات مرتبط