نسخه آزمایشی سایت جدید
بازگشت
محصولات > لیفتراک > لیفتراک دیزلی > لیفتراک دیزلی 10-8 تـن

لیفتراک دیزلی با ظرفیت 10 تن مدل FD100
لیفتراک دیزلی با ظرفیت 10 تن مدل FD100


گروه : لیفتراک دیزلی 10-8 تـن

(forklift truck) لیفتراک دیزلی
ظرفیت:10000 کیلوگرم

گازوئیل نوع سوخت
10000 ظرفیت بار (kg)
600 مرکز ثقل بار (mm)
12510 وزن کل (kg)
2560 ارتفاع کل لیفتراک تا گارد سقف (mm)
4260 طول کلی لیفتراک(بدون شاخک) (mm)
2165 پهنای کل لیفتراک (mm)
ISUZU6BGI موتور گازوئیلی مدل مدل موتور احتراقی داخل
82.3(112)/2000 قدرت موتور kw/rpm
6 تعداد سیلندر
6.494 حجم موتور L
140 ظرفیت باک L
3540 حداقل عرض راهرو در تقاطع (mm)
__ دکل دوبلکس دو مرحله ای (با دید وسیع) مدل M250 با ارتفاع بالابری 2500(ظرفیت بارگیری)
__ دکل دوبلکس دو مرحله ای (با دید وسیع) مدل M270 با ارتفاع بالابری 2700(ظرفیت بارگیری)
10000 دکل دوبلکس دو مرحله ای (با دید وسیع) مدل M270 با ارتفاع بالابری 2700(ظرفیت بارگیری)
10000 دکل دوبلکس دو مرحله ای (با دید وسیع) مدل M300 با ارتفاع بالابری 3000(ظرفیت بارگیری)
10000 دکل دوبلکس دو مرحله ای (با دید وسیع) مدل M330 با ارتفاع بالابری 3300(ظرفیت بارگیری)
10000 دکل دوبلکس دو مرحله ای (با دید وسیع) مدل M330 با ارتفاع بالابری 3300(ظرفیت بارگیری)
10000 دکل دوبلکس دو مرحله ای (با دید وسیع) مدل M350 با ارتفاع بالابری 3500(ظرفیت بارگیری)
10000 دکل دوبلکس دو مرحله ای (با دید وسیع) مدل M350 با ارتفاع بالابری 3500(ظرفیت بارگیری)
10000 دکل دوبلکس دو مرحله ای (با دید وسیع) مدل M375 با ارتفاع بالابری 3750(ظرفیت بارگیری)
10000 دکل دوبلکس دو مرحله ای (با دید وسیع) مدل M400 با ارتفاع بالابری 4000(ظرفیت بارگیری)
10000 دکل دوبلکس دو مرحله ای (با دید وسیع) مدل M400 با ارتفاع بالابری 4000(ظرفیت بارگیری)
10000 دکل دوبلکس دو مرحله ای (با دید وسیع) مدل M425 با ارتفاع بالابری 4250(ظرفیت بارگیری)
10000 دکل دوبلکس دو مرحله ای (با دید وسیع) مدل M450 با ارتفاع بالابری 4500(ظرفیت بارگیری)
10000 دکل دوبلکس دو مرحله ای (با دید وسیع) مدل M450 با ارتفاع بالابری 4500(ظرفیت بارگیری)
10000 دکل دوبلکس دو مرحله ای (با دید وسیع) مدل M475 با ارتفاع بالابری 4750(ظرفیت بارگیری)
10000 دکل دوبلکس دو مرحله ای (با دید وسیع) مدل M500 با ارتفاع بالابری 5000(ظرفیت بارگیری)
9000 دکل دوبلکس دو مرحله ای (با دید وسیع) مدل M550 با ارتفاع بالابری 5500(ظرفیت بارگیری)
8000 دکل دوبلکس دو مرحله ای (با دید وسیع) مدل M600 با ارتفاع بالابری 6000(ظرفیت بارگیری)
8000 دکل تریبلکس سه مرحله ای (باارتفاع آزاد) مدل ZSM360 با ارتفاع بالابری 3600(ظرفیت بارگیری)
8000 دکل تریبلکس سه مرحله ای (باارتفاع آزاد) مدل ZSM400 با ارتفاع بالابری 4000(ظرفیت بارگیری)
8000 دکل تریبلکس سه مرحله ای (باارتفاع آزاد) مدل ZSM435 با ارتفاع بالابری 4350(ظرفیت بارگیری)
7500 دکل تریبلکس سه مرحله ای (باارتفاع آزاد) مدل ZSM480 با ارتفاع بالابری 4800(ظرفیت بارگیری)
7500 دکل تریبلکس سه مرحله ای (باارتفاع آزاد) مدل ZSM500 با ارتفاع بالابری 5000(ظرفیت بارگیری)
7000 دکل تریبلکس سه مرحله ای (باارتفاع آزاد) مدل ZSM540 با ارتفاع بالابری 5400(ظرفیت بارگیری)
6000 دکل تریبلکس سه مرحله ای (باارتفاع آزاد) مدل ZSM600 با ارتفاع بالابری 6000(ظرفیت بارگیری)
5600 دکل تریبلکس سه مرحله ای (باارتفاع آزاد) مدل ZSM650 با ارتفاع بالابری 6500(ظرفیت بارگیری)
__ دکل تریبلکس سه مرحله ای (باارتفاع آزاد) مدل ZSM700 با ارتفاع بالابری 7000(ظرفیت بارگیری)
8000 دکل تریبلکس سه مرحله ای (مجهز به ساید شیفت) مدل ZSM360 با ارتفاع بالابری 3600(ظرفیت بارگیری)
8000 دکل تریبلکس سه مرحله ای (مجهز به ساید شیفت) مدل ZSM400 با ارتفاع بالابری 4000(ظرفیت بارگیری)
8000 دکل تریبلکس سه مرحله ای (مجهز به ساید شیفت) مدل ZSM435 با ارتفاع بالابری 4350(ظرفیت بارگیری)
7500 دکل تریبلکس سه مرحله ای (مجهز به ساید شیفت) مدل ZSM480 با ارتفاع بالابری 4800(ظرفیت بارگیری)
7500 دکل تریبلکس سه مرحله ای (مجهز به ساید شیفت) مدل ZSM500 با ارتفاع بالابری 5000(ظرفیت بارگیری)
7000 دکل تریبلکس سه مرحله ای (مجهز به ساید شیفت) مدل ZSM540 با ارتفاع بالابری 5400(ظرفیت بارگیری)
6000 دکل تریبلکس سه مرحله ای (مجهز به ساید شیفت) مدل ZSM600 با ارتفاع بالابری 6000(ظرفیت بارگیری)


محصولات مرتبط