نسخه آزمایشی سایت جدید
بازگشت
محصولات > بشکه گیر

استکر بشکه گیر مدل YTD35
استکر بشکه گیر مدل YTD35


گروه : بشکه گیر

(drum stacker)استکر بشکه گیر
ظرفیت بشکه:350 کیلوگرم
___________________________________
بشکه،بشکه گیر،استکر بشکه گیر،جابه جایی بشکه،حمل بشکه،ارتفاع دادن بشکه،پالت،لیفتراک،تجهیزات انبارداری

350 ظرفیت (Q(kg
570 مرکز ثقل (c(mm
1115 فاصله چرخ جلو با عقب (y(mm
131 وزن خالص (Kg)
80×36 اندازه چرخ جلو (mm)
147×40 اندازه چرخ عقب (mm)
1270/1490 ارتفاع دستگاه(شاخک پایین) (h1(mm
1945/2385 حداکثر ارتفاع بالابری (h3(mm
2100/2640 ارتفاع دستگاه(شاخک بالا) (h4(mm
385 حداقل ارتفاع شاخک (h13(mm
1520 طول کل (l1(mm
1050 عرض کل (b1(mm
840 فاصله بیرونی دو شاخک (b5(mm
1200 شعاع گردش (Wa(mm
کنترل دستی سرعت پایین آمدن،بدون بار/ با بار (mm/s)
957 حداکثر ارتفاع بشکه (mm)
832 حداقل ارتفاع بشکه (mm)

  
  موارد کاربرد
تسهیل ماشین صنعت ارائه کننده لیفتراک ،جک پالت حمل و نقل بشکه

تسهیل ماشین صنعت ارائه کننده لیفتراک ،جک پالت بارگیری بشکه
تسهیل ماشین صنعت ارائه کننده لیفتراک ،جک پالتچرخش بشکه و تخلیه محتویات آن


محصولات مرتبط