نسخه آزمایشی سایت جدید
بازگشت
محصولات > تجهیزات کارگاهی > سبد فلزی Wire Container

سبد فلزی مدل PAM-0810A
سبد فلزی مدل PAM-0810A


گروه : سبد فلزی Wire Container

(wire container) سبد فلزی
ظرفیت:1500 کیلوگرم
_________________________________
سبد فلزی،خرید سبد فلزی،قیمت سبد فلزی،فروش سبد فلزی،انواع سبد فلزی،سبد

PAM-0810A مدل
800 عرض (mm)
1000 طول (mm)
840 ارتفاع (mm)
1500 ظرفیت (kg)
57 وزن خالص (Kg)
6.4 قطر سیم (mm)
50×50 ابعاد شبکه (mm)


محصولات مرتبط