نسخه آزمایشی سایت جدید
بازگشت
محصولات > تجهیزات کارگاهی > سبد فلزی Wire Container

سبد فلزی مدل PAM-0810B
سبد فلزی مدل PAM-0810B


گروه : سبد فلزی Wire Container

(wire container) سبد فلزی
ظرفیت:1000 کیلوگرم
_________________________________
سبد فلزی،خرید سبد فلزی،قیمت سبد فلزی،فروش سبد فلزی،انواع سبد فلزی،سبد

PAM-0810B مدل
800 عرض (mm)
1000 طول (mm)
840 ارتفاع (mm)
1000 ظرفیت (kg)
50 وزن خالص (Kg)
6.4 قطر سیم (mm)
100×50 ابعاد شبکه (mm)


محصولات مرتبط