نسخه آزمایشی سایت جدید
بازگشت
محصولات > استکر دستی(استاکر) > استکر دستی با ظرفیت بیش از 1000 کیلوگرم

استکر دستی مدل SDJA 1500-I با ظرفیت 1500 کیلوگرم
استکر دستی مدل SDJA 1500-I با ظرفیت 1500 کیلوگرم


گروه : استکر دستی با ظرفیت بیش از 1000 کیلوگرم

(stacker)استکردستی با بالابری 1600 میلی متر
ظرفیت:1500 کیلوگرم
____________________________________
انواع استکر دستی،استکر دستی،فروش استکر دستی،خرید استکر دستی،پالت،لیفتراک دستی

1500 ظرفیت (kg)
500 مرکز ثقل (c(mm
280 وزن خالص (Kg)
2090 ارتفاع دستگاه(شاخک پایین) (h1(mm
1600 حداکثر ارتفاع بالابری (h3(mm
2090 ارتفاع دستگاه(شاخک بالا) (h4(mm
90 حداقل ارتفاع شاخک (h13(mm
1680 طول کل (l1(mm
955 عرض کل (b1(mm
60/154/1070 ابعاد شاخک (s/e/l(mm
310~ 930 فاصله بیرونی دو شاخک (b5(mm
25 پایین ترین نقطه بدنه (m1(mm
2146 عرض راهرو برای پالت های 1200 × 1000 (Ast(mm
2141 عرض راهرو برای پالت های 1200 × 800 (Ast(mm
1235 شعاع گردش (Wa(mm
25 سرعت بالابری،بدون بار/ با بار (mm/s)
کنــــتـــرل دســــــتی سرعت پایین آمدن،بدون بار/ با بار (mm/s)

استکر دستی با شاخک های قابل تغییر

شاخک های این مدل با شاخک های مدل SDJA1500 متفاوت می باشد،در واقع شاخک های مدل قبلی شبیه به شاخک های لیفتراک می باشد اما این مدل متفاوت است.
دارای ظرفیت 1/5 تن و بالابری 160 سانتی متر می باشد.
استکر های دستی تا ظرفیت 500 کیلوگرم
استکر های دستی با ظرفیت بیش از 500 تا 1000 کیلوگرم
استکر دستی با ظرفیت بیش از 1000 کیلوگرم


محصولات مرتبط