نسخه آزمایشی سایت جدید
بازگشت
محصولات > استکر دستی(استاکر) > استکر دستی با ظرفیت بیش از 1000 کیلوگرم

استکر دستی مدل SJJA 20E با ظرفیت 2000 کیلوگرم
استکر دستی مدل SJJA 20E با ظرفیت 2000 کیلوگرم


گروه : استکر دستی با ظرفیت بیش از 1000 کیلوگرم

(stacker)استکردستی با بالابری 1500 میلی متر
ظرفیت:2000کیلوگرم
____________________________________
انواع استکر دستی،استکر دستی،فروش استکر دستی،خرید استکر دستی،پالت،لیفتراک دستی

2000 ظرفیت (kg)
400 مرکز ثقل (c(mm
265 وزن خالص (Kg)
2085 ارتفاع دستگاه(شاخک پایین) (h1(mm
1500 حداکثر ارتفاع بالابری (h3(mm
2085 ارتفاع دستگاه(شاخک بالا) (h4(mm
90 حداقل ارتفاع شاخک (h13(mm
1386 طول کل (l1(mm
1000 عرض کل (b1(mm
32/120/850 ابعاد شاخک (s/e/l(mm
200~950 فاصله بیرونی دو شاخک (b5(mm
25 پایین ترین نقطه بدنه (m1(mm
2050 عرض راهرو برای پالت های 1200 × 1000 (Ast(mm
2040 عرض راهرو برای پالت های 1200 × 800 (Ast(mm
1250 شعاع گردش (Wa(mm
20/18 سرعت بالابری،بدون بار/ با بار (mm/s)
کــــــنتـــرل دســـتی سرعت پایین آمدن،بدون بار/ با بار (mm/s)

استکر دستی با طراحی اقتصادی و شاخک قابل تغییرمحصولات مرتبط