نسخه آزمایشی سایت جدید
محصولات > جک پالت دستی(پالت تراک) > جک پالت استاندارد با ظرفیت 500 کیلوگرم الی 5 تن
جک پالت استاندارد با ظرفیت 500 کیلوگرم الی 5 تن
جک پالت مدل BF
(pallet truck)
جک پالت سیستم تمام هیدرولیک
__________________________________
ظرفیت:2500 کیلوگرم

جک پالت مدل BF-III
(pallet truck)
جک پالت سیستم تمام هیدرولیک
__________________________________
ظرفیت:2500 کیلوگرم

جک پالت مدل BFQ
(pallet truck)
جک پالت با سرعت بالابری زیاد
__________________________________
ظرفیت:2500 کیلوگرم

جک پالت مدل BF3500
(pallet truck)
جک پالت استاندارد
__________________________________
ظرفیت:3500 کیلوگرم

جک پالت مدل BFW
(pallet truck)
جک پالت با عرض زیاد
__________________________________
ظرفیت:1500 کیلوگرم

جک پالت مدل BFWL
(pallet truck)
جک پالت با عرض زیاد و ارتفاع پایین
__________________________________
ظرفیت:1500 کیلوگرم

جک پالت مدل BFZ
(pallet truck)
جک پالت فوق باریک
__________________________________
ظرفیت:2000 کیلوگرم

جک پالت مدل BFL10
(pallet truck)
جک پالت با ارتفاع پایین
__________________________________
ظرفیت:1000 کیلوگرم

جک پالت مدل BFL15
(pallet truck)
جک پالت با ارتفاع پایین
__________________________________
ظرفیت:1500 کیلوگرم

جک پالت مدل BFH
(pallet truck)
جک پالت با ارتفاع بالا
__________________________________
ظرفیت:2000 کیلوگرم

جک پالت مدل WB
(pallet truck)
جک پالت فوق سنگین
__________________________________
ظرفیت:5000 کیلوگرم

جک پالت مدل WF
(pallet truck)
جک پالت سبک
__________________________________
ظرفیت:500 کیلوگرم


صفحه : 1