نسخه آزمایشی سایت جدید
محصولات > استکر دستی(استاکر) > استکر دستی تا ظرفیت 500 کیلوگرم
استکر دستی تا ظرفیت 500 کیلوگرم
استکر دستی مدل PF4150A با ظرفیت 400 کیلوگرم
(stacker)استکر دستی شاخک ثابت
ظرفیت:400 کیلوگرم
___________________________________
استکر،استکر دستی،لیفتراک دستی،انواع لیفتراک دستی،لیفتراک،قیمت استکر،قیمت لیفتراک دستی

استکر دستی مدل PJ4150A با ظرفیت 400 کیلوگرم
(stacker)استکر دستی با شاخک قابل تنظیم
ظرفیت:400 کیلوگرم
_____________________________________
استکر،استکر دستی،لیفتراک دستی،انواع لیفتراک دستی،لیفتراک،قیمت استکر،قیمت لیفتراک دستی

استکر دستی مدل SDJ500 با ظرفیت 500 کیلوگرم
(stacker)استکر دستی ساخته شده از پروفیل های فولادی مستحکم
ظرفیت:500 کیلوگرم
_____________________________________
استکر،استکر دستی،لیفتراک دستی،انواع لیفتراک دستی،لیفتراک،قیمت استکر،قیمت لیفتراک دستی

استکر دستی مدل SDJA500 با ظرفیت 500 کیلوگرم
(stacker)استکر دستی با شاخک قابل تنظیم
ظرفیت:500 کیلوگرم
_____________________________________
استکر،استکر دستی،لیفتراک دستی،انواع لیفتراک دستی،لیفتراک،قیمت استکر،قیمت لیفتراک دستی

استکر دستی مدل SDJAS500 با ظرفیت 500 کیلوگرم
(stacker)استکر دستی با شاخک قابل تنظیم
ظرفیت:500 کیلوگرم
_____________________________________
استکر،استکر دستی،لیفتراک دستی،انواع لیفتراک دستی،لیفتراک،قیمت استکر،قیمت لیفتراک دستی


صفحه : 1