نسخه آزمایشی سایت جدید
محصولات > استکر دستی(استاکر) > استکر دستی با ظرفیت بیش از 1000 کیلوگرم
استکر دستی با ظرفیت بیش از 1000 کیلوگرم
استکر دستی مدل SDJ1500 با ظرفیت 1500 کیلوگرم
(stacker) ساخته شده از پروفیل های فولادی مستحکم
ظرفیت:1500 کیلوگرم
____________________________________
انواع استکر دستی،استکر دستی،فروش استکر دستی،خرید استکر دستی،پالت،لیفتراک دستی

استکر دستی مدل SDJA1500 با ظرفیت 1500 کیلوگرم
(stacker) استکردستی با شاخک قابل تنظیم
ظرفیت:1500 کیلوگرم
____________________________________
انواع استکر دستی،استکر دستی،فروش استکر دستی،خرید استکر دستی،پالت،لیفتراک دستی

استکر دستی مدل SJJA1500 با ظرفیت 1500 کیلوگرم
(stacker) استکر دستی با شاخک قابل تنظیم
ظرفیت:1500 کیلوگرم
____________________________________
انواع استکر دستی،استکر دستی،فروش استکر دستی،خرید استکر دستی،پالت،لیفتراک دستی

استکر دستی مدل SDJA 1500-I با ظرفیت 1500 کیلوگرم
(stacker)استکردستی با بالابری 1600 میلی متر
ظرفیت:1500 کیلوگرم
____________________________________
انواع استکر دستی،استکر دستی،فروش استکر دستی،خرید استکر دستی،پالت،لیفتراک دستی

استکر دستی مدل SJJA 20E با ظرفیت 2000 کیلوگرم
(stacker)استکردستی با بالابری 1500 میلی متر
ظرفیت:2000کیلوگرم
____________________________________
انواع استکر دستی،استکر دستی،فروش استکر دستی،خرید استکر دستی،پالت،لیفتراک دستی


صفحه : 1