نسخه آزمایشی سایت جدید
محصولات > استکر برقی > استکر تمام برقی > استکر با ارتفاع بالابری بیش از 3/5 متر
استکر با ارتفاع بالابری بیش از 3/5 متر
استکر تمام برقی مدل CDD 16-950
(stacker) استکر با ارتفاع بالابری تا 5 متر ،مجهز به فرمان برقی و شاخک ثابت
ظرفیت:1600 کیلوگرم
__________________________________
استکر،استکر تمام برقی،استکر برقی،لیفتراک دستی،لیفتراک،خرید لیفتراک دستی،قیمت استکر برقی،فروش لیفتراک

استکر 1/6 تن مدل CDD 16-960
(stacker) استکر با ارتفاع بالابری تا 5 متر،مجهز به فرمان برقی و شاخک قابل تنظیم
ظرفیت:1600 کیلوگرم
__________________________________
استکر،استکر تمام برقی،استکر برقی،لیفتراک دستی،لیفتراک،خرید لیفتراک دستی،قیمت استکر برقی،فروش لیفتراک

استکر تمام برقیAC مدل CDD12-970
(stacker) استکر تمام برقی با وزنه ی تعادلی و بدون پایه شاخک
ظرفیت:1200 کیلوگرم
__________________________________
استکر،استکر تمام برقی،استکر برقی،لیفتراک دستی،لیفتراک،خرید لیفتراک دستی،قیمت استکر برقی،فروش لیفتراک

استکر تمام برقی مدل SB20-D930
(stacker) استکر تمام برقی با شیر مغناطیسی دو طرفه
ظرفیت:2000 کیلوگرم
__________________________________
استکر،استکر تمام برقی،استکر برقی،لیفتراک دستی،لیفتراک،خرید لیفتراک دستی،قیمت استکر برقی،فروش لیفتراک

استکر تمام برقی مدل SB16-350
(stacker) استکر تمام برقی با شیر مغناطیسی دو طرفه
ظرفیت:1600 کیلوگرم
__________________________________
استکر،استکر تمام برقی،استکر برقی،لیفتراک دستی،لیفتراک،خرید لیفتراک دستی،قیمت استکر برقی،فروش لیفتراک

استکر تمام برقی مدل SB20-D970
(stacker) استکر تمام برقی با قابلیت کاهش اتومات سرعت در ارتفاع بالا
ظرفیت:2000 کیلوگرم
__________________________________
استکر،استکر تمام برقی،استکر برقی،لیفتراک دستی،لیفتراک،خرید لیفتراک دستی،قیمت استکر برقی،فروش لیفتراک

استکر تمام برقی مدل SB16-970
(stacker) استکر تمام برقی با سیستم ترمز الکترومغناطیسی
ظرفیت:1600 کیلوگرم
____________________________________
استکر،استکر تمام برقی،استکر برقی،لیفتراک دستی،لیفتراک،خرید لیفتراک دستی،قیمت استکر برقی،فروش لیفتراک


صفحه : 1