نسخه آزمایشی سایت جدید
محصولات > لیفتراک > ریچتراک
ریچتراک
ریچتراک 1/6 تـن مدل CQD16
(forklift truck) ریچتراک برقی مدل نشسته
ظرفیت : 1600 کیلوگرم

ریچتراک 2 تـن مدل CQD20
ریچتراک برقی مدل نشسته
ظرفیت : 2000 کیلوگرم

ریچتراک 2 تن مدل RB20
ریچتراک AC سری GII مدل نشسته
ظرفیت:2000 کیلوگرم
بالابری:630 سانتی متر


صفحه : 1