نسخه آزمایشی سایت جدید
محصولات > لیفتراک > لیفتراک دیزلی > لیفتراک دیزلی 5-4 تـن
لیفتراک دیزلی 5-4 تـن
لیفتراک دیزلی با ظرفیت 4 تن مدل FD40
(forklift truck) لیفتراک دیزلی
ظرفیت:4000 کیلوگرم
___________________________________
لیفتراک،لیفتراک دیزلی،لیفتراک دستی،لاستیک لیفتراک،خرید لیفتراک،قطعات لیفتراک،انواع لیفتراک،لیفتراک فروشی،قیمت لیفتراک

لیفتراک دیزلی با ظرفیت 4/5 تن مدل FD45
(forklift truck) لیفتراک دیزلی
ظرفیت:4500 کیلوگرم
___________________________________
لیفتراک،لیفتراک دیزلی،لیفتراک دستی،لاستیک لیفتراک،خرید لیفتراک،قطعات لیفتراک،انواع لیفتراک،لیفتراک فروشی،قیمت لیفتراک

لیفتراک دیزلی با ظرفیت 5 تن مدل FD 50
(forklift truck) لیفتراک دیزلی
ظرفیت:5000 کیلوگرم


صفحه : 1