نسخه آزمایشی سایت جدید
محصولات > لیفتراک > لیفتراک دیزلی > لیفتراک دیزلی 7-5 تـن
لیفتراک دیزلی 7-5 تـن
لیفتراک دیزلی با ظرفیت 5 تن مدل FD50
(forklift truck) لیفتراک دیزلی
ظرفیت:5000 کیلوگرم و مرکز ثقل 600 میلی متر
___________________________________
لیفتراک،لیفتراک دیزلی،لیفتراک دستی،لاستیک لیفتراک،خرید لیفتراک،قطعات لیفتراک،انواع لیفتراک،لیفتراک فروشی،قیمت لیفتراک

لیفتراک دیزلی با ظرفیت 6 تن مدل FD60
(forklift truck) لیفتراک دیزلی
ظرفیت:6000 کیلوگرم
___________________________________
لیفتراک،لیفتراک دیزلی،لیفتراک دستی،لاستیک لیفتراک،خرید لیفتراک،قطعات لیفتراک،انواع لیفتراک،لیفتراک فروشی،قیمت لیفتراک

لیفتراک دیزلی با ظرفیت 7 تن مدل FD70
(forklift truck) لیفتراک دیزلی
ظرفیت:7000 کیلوگرم
___________________________________
لیفتراک،لیفتراک دیزلی،لیفتراک دستی،لاستیک لیفتراک،خرید لیفتراک،قطعات لیفتراک،انواع لیفتراک،لیفتراک فروشی،قیمت لیفتراک


صفحه : 1