نسخه آزمایشی سایت جدید
محصولات > لیفتراک > لیفتراک بنزینی-گازی > لیفتراک بنزینی-گازی 5- 4 تـن
لیفتراک بنزینی-گازی 5- 4 تـن
لیفتراک بنزینی-گازی با ظرفیت 4 تن مدل FLG40
(forklift truck) لیفتراک بنزینی-گازی
ظرفیت :4000 کیلوگرم
__________________________________
لیفتراک،خرید لیفتراک،فروش لیفتراک،قیمت لیفتراک،لیفتراک دو گانه سوز،لیفتراک بنزینی-گازی،لیفتراک گازی،فروش انواع لیفتراک

لیفتراک بنزینی-گازی با ظرفیت 4/5 تن مدل FLG45
(forklift truck) لیفتراک بنزینی-گازی
ظرفیت :4500 کیلوگرم
__________________________________
لیفتراک،خرید لیفتراک،فروش لیفتراک،قیمت لیفتراک،لیفتراک دو گانه سوز،لیفتراک بنزینی-گازی،لیفتراک گازی،فروش انواع لیفتراک

لیفتراک بنزینی-گازی با ظرفیت 5 تن مدل FLG50
(forklift truck) لیفتراک بنزینی-گازی
ظرفیت :5000 کیلوگرم
__________________________________
لیفتراک،خرید لیفتراک،فروش لیفتراک،قیمت لیفتراک،لیفتراک دو گانه سوز،لیفتراک بنزینی-گازی،لیفتراک گازی،فروش انواع لیفتراک


صفحه : 1