نسخه آزمایشی سایت جدید
محصولات > لیفتراک > لیفتراک برقی > لیفتراک برقی AC با ظرفیت 2/5-1 تــن
لیفتراک برقی AC با ظرفیت 2/5-1 تــن
لیفتراک برقی 1 تن AC مدل CPD10-FJ2
(forklift truck) لیفتراک برقی
ظرفیت:1000 کیلوگرم
________________________________
لیفتراک،لیفتراک برقی،انواع لیفتراک برقی،قیمت لیفتراک،باطری لیفتراک،تجهیزات انبارداری،فروش لیفتراک،جابه جایی پالت

لیفتراک برقی 1/5 تن AC مدل CPD15-FJ2
(forklift truck) لیفتراک برقی
ظرفیت:1500 کیلوگرم
________________________________
لیفتراک،لیفتراک برقی،انواع لیفتراک برقی،قیمت لیفتراک،باطری لیفتراک،تجهیزات انبارداری،فروش لیفتراک،جابه جایی پالت

لیفتراک برقی 2 تن AC مدل CPD20-FJ2
(forklift truck) لیفتراک برقی
ظرفیت:2000 کیلوگرم
________________________________
لیفتراک،لیفتراک برقی،انواع لیفتراک برقی،قیمت لیفتراک،باطری لیفتراک،تجهیزات انبارداری،فروش لیفتراک،جابه جایی پالت

لیفتراک برقی 2/5 تن AC مدل CPD25-FJ2
(forklift truck) لیفتراک برقی
ظرفیت:2500 کیلوگرم
________________________________
لیفتراک،لیفتراک برقی،انواع لیفتراک برقی،قیمت لیفتراک،باطری لیفتراک،تجهیزات انبارداری،فروش لیفتراک،جابه جایی پالت


صفحه : 1