نسخه آزمایشی سایت جدید
محصولات > لیفتراک > لیفتراک برقی > لیفتراک برقی AC با ظرفیت 2/5-1 تــن
لیفتراک برقی AC با ظرفیت 2/5-1 تــن
لیفتراک برقی 1 تن AC مدل FB10-FJ2
(forklift truck) لیفتراک برقی
ظرفیت:1000 کیلوگرم

لیفتراک برقی 1/5 تن AC مدل FB15-FJ2
(forklift truck) لیفتراک برقی
ظرفیت:1500 کیلوگرم

لیفتراک برقی 2 تن AC مدل FB20-FJ2
(forklift truck) لیفتراک برقی
ظرفیت:2000 کیلوگرم

لیفتراک برقی 2/5 تن AC مدل FB25-FJ2
(forklift truck) لیفتراک برقی
ظرفیت:2500 کیلوگرم
________________________________


صفحه : 1