نسخه آزمایشی سایت جدید
محصولات > لیفتراک > لیفتراک برقی > لیفتراک برقی AC با ظرفیت 3/5-3 تــن
لیفتراک برقی AC با ظرفیت 3/5-3 تــن
لیفتراک برقی 3 تن AC مدل CPD30
(forklift truck)لیفتراک برقی
ظرفیت:3000 کیلوگرم
________________________________
لیفتراک،لیفتراک برقی،انواع لیفتراک برقی،قیمت لیفتراک،باطری لیفتراک،تجهیزات انبارداری،فروش لیفتراک،جابه جایی پالت

لیفتراک برقی 3/5 تن AC مدل CPD35
(forklift truck) لیفتراک برقی
ظرفیت:3500 کیلوگرم
________________________________
لیفتراک،لیفتراک برقی،انواع لیفتراک برقی،قیمت لیفتراک،باطری لیفتراک،تجهیزات انبارداری،فروش لیفتراک،جابه جایی پالت


صفحه : 1