نسخه آزمایشی سایت جدید
محصولات > لیفتراک > لیفتراک برقی > لیفتراک برقی AC با ظرفیت 3/5-3 تــن
لیفتراک برقی AC با ظرفیت 3/5-3 تــن
لیفتراک برقی 3 تن AC مدل FB30
(forklift truck)لیفتراک برقی
ظرفیت:3000 کیلوگرم
________________________________

لیفتراک برقی 3/5 تن AC مدل FB35
(forklift truck) لیفتراک برقی
ظرفیت:3500 کیلوگرم
________________________________


صفحه : 1