نسخه آزمایشی سایت جدید
محصولات > لیفتراک > لیفتراک برقی > لیفتراک برقی AC سه چرخ با ظرفیت 2-1 تــن
لیفتراک برقی AC سه چرخ با ظرفیت 2-1 تــن
لیفتراک برقی 1 تن AC سه چرخ مدل CPD10S-CQ2
(forklift truck) لیفتراک برقی
ظرفیت:1000 کیلوگرم
________________________________

لیفتراک برقی 1/5 تن AC سه چرخ مدل CPD15S-CQ2
(forklift truck) لیفتراک برقی
ظرفیت:1500 کیلوگرم
________________________________

لیفتراک برقی 1/8 تن AC سه چرخ مدل CPD18S-CQ2
(forklift truck) لیفتراک برقی
ظرفیت:1750 کیلوگرم
________________________________

لیفتراک برقی 2 تن AC سه چرخ مدل CPD20S-CQ2
(forklift truck) لیفتراک برقی
ظرفیت:2000 کیلوگرم
________________________________


صفحه : 1