نسخه آزمایشی سایت جدید
محصولات > لیفتراک > لیفتراک برقی > لیفتراک برای راهروهای باریک با ظرفیت 1 تن
لیفتراک برای راهروهای باریک با ظرفیت 1 تن
لیفتراک برای راهروهای باریک مدل CPD10A
(forklift truck) لیفتراک با بالابری 3 متر
ظرفیت:1000 کیلوگرم
_______________________________
لیفتراک،لیفتراک برای راهرو باریک،لیفتراک برقی،لیفتراک بدون آلودگی،قیمت لیفتراک،انواع لیفتراک،فروش لیفتراک

لیفتراک برای راهروهای باریک مدل CPD10AC
(forklift truck) لیفتراک با بالابری 3 متر
ظرفیت:1000 کیلوگرم
_______________________________
لیفتراک،لیفتراک برای راهرو باریک،لیفتراک برقی،لیفتراک بدون آلودگی،قیمت لیفتراک،انواع لیفتراک،فروش لیفتراک

لیفتراک برای راهروهای باریک مدل CPD10B
(forklift truck) لیفتراک با ارتفاع بالابری 5 متر
ظرفیت:1000 کیلوگرم
_______________________________
لیفتراک،لیفتراک برای راهرو باریک،لیفتراک برقی،لیفتراک بدون آلودگی،قیمت لیفتراک،انواع لیفتراک،فروش لیفتراک

لیفتراک برای راهروهای باریک مدل CPD10BC
(forklift truck) لیفتراک با بالابری 5 متر
ظرفیت:1000 کیلوگرم
_______________________________
لیفتراک،لیفتراک برای راهرو باریک،لیفتراک برقی،لیفتراک بدون آلودگی،قیمت لیفتراک،انواع لیفتراک،فروش لیفتراک

لیفتراک برای راهروهای باریک مدل CPD10BZ
(forklift truck) لیفتراک با بالابری 5 متر
ظرفیت:1000 کیلوگرم
_______________________________
لیفتراک،لیفتراک برای راهرو باریک،لیفتراک برقی،لیفتراک بدون آلودگی،قیمت لیفتراک،انواع لیفتراک،فروش لیفتراک


صفحه : 1