نسخه آزمایشی سایت جدید
محصولات > لیفتراک > لیفتراک دیزلی > لیفتراک دیزلی 10-8 تـن
لیفتراک دیزلی 10-8 تـن
لیفتراک دیزلی با ظرفیت 8 تن مدل FD80
(forklift truck) لیفتراک دیزلی
ظرفیت:8000 کیلوگرم

لیفتراک دیزلی با ظرفیت 10 تن مدل FD100
(forklift truck) لیفتراک دیزلی
ظرفیت:10000 کیلوگرم


صفحه : 1