نسخه آزمایشی سایت جدید
محصولات > تجهیزات کارگاهی > پولیفت Lever Hoist
پولیفت Lever Hoist
پولیفت 1/5 تن مدل HSHZ-150-1.5
(lever hoist)پولیفت با بالابری 1/5 متر
ظرفیت:1/5 تن
___________________________________
پولیفت،ابزار کارگاهی،بالابر زنجیری،سیم بکسل،جک پالت،لیفتراک،تسمه حمل بار،جرثقیل،تجهیزات جابه جایی بار،جرثقیل دستی،جرثقیل زنجیری

پولیفت 1/5 تن مدل HSHZ-150-3
(lever hoist) پولیفت با بالابری 3 متر
ظرفیت:1/5 تن
___________________________________
پولیفت،ابزار کارگاهی،بالابر زنجیری،سیم بکسل،جک پالت،لیفتراک،تسمه حمل بار،جرثقیل،تجهیزات جابه جایی بار،جرثقیل دستی،جرثقیل زنجیری


صفحه : 1