نسخه آزمایشی سایت جدید
محصولات > تجهیزات کارگاهی > باسکول دیجیتال جرثقیل
باسکول دیجیتال جرثقیل
باسکول دیجیتال 5 تن مدل OCS-5-A
باسکول با نمایشگر LED
ظرفیت:5000 کیلوگرم
__________________________________
ترازو،ترازو دیجیتال،باسکول،توزین،باسکول دیجیتال،خرید ترازو،فروش ترازو،خرید باسکول،انواع باسکول،باسکول صنعتی

باسکول دیجیتال 10 تن مدل OCS-10-A
باسکول با نمایشگر LED
ظرفیت:10000 کیلوگرم
__________________________________
ترازو،ترازو دیجیتال،باسکول،توزین،باسکول دیجیتال،خرید ترازو،فروش ترازو،خرید باسکول،انواع باسکول،باسکول صنعتی

باسکول دیجیتال 20 تن مدل OCS-20-A
باسکول با نمایشگر LED
ظرفیت:20000 کیلوگرم
__________________________________
ترازو،ترازو دیجیتال،باسکول،توزین،باسکول دیجیتال،خرید ترازو،فروش ترازو،خرید باسکول،انواع باسکول،باسکول صنعتی


صفحه : 1