نسخه آزمایشی سایت جدید
محصولات > بالابر > بالابر تک نفره با دکل آلومینیمی
بالابر تک نفره با دکل آلومینیمی
بالابر مدل BTMS-8
(work platform)بالابر با بالابری 8 متر
ظرفیت:150 کیلوگرم
___________________________________
بالابر،بالابر نفر،بالابر برقی،بالابر هیدرولیکی،بالابر صنعتی،بالابر نفربر،فروش بالابر،بالابر انبار،بالابر سیار

بالابر مدل BTMS-10
(work platform) بالابر با بالابری 10 متر
ظرفیت:125 کیلوگرم
___________________________________
بالابر،بالابر نفر،بالابر برقی،بالابر هیدرولیکی،بالابر صنعتی،بالابر نفربر،فروش بالابر،بالابر انبار،بالابر سیار

بالابر مدل BTMS-12
(work platform) بالابر با بالابری 12 متر
ظرفیت:125 کیلوگرم
___________________________________
بالابر،بالابر نفر،بالابر برقی،بالابر هیدرولیکی،بالابر صنعتی،بالابر نفربر،فروش بالابر،بالابر انبار،بالابر سیار


صفحه : 1