نسخه آزمایشی سایت جدید
محصولات > بالابر > بالابر دونفره با دکل آلومینیمی
بالابر دونفره با دکل آلومینیمی
بالابر مدل BTMD-8
(work platform) بالابر با بالابری 8 متر
ظرفیت:300 کیلوگرم
___________________________________
بالابر،بالابر نفر،بالابر برقی،بالابر هیدرولیکی،بالابر صنعتی،بالابر نفربر،فروش بالابر،بالابر انبار،بالابر سیار،بالابر دو نفره

بالابر مدل BTMD-10
(work platform) بالابر با بالابری 10 متر
ظرفیت:300 کیلوگرم
___________________________________
بالابر،بالابر نفر،بالابر برقی،بالابر هیدرولیکی،بالابر صنعتی،بالابر نفربر،فروش بالابر،بالابر انبار،بالابر سیار

بالابر مدل BTMD-12
(work platform) بالابر با بالابری 12 متر
ظرفیت:250 کیلوگرم
___________________________________
بالابر،بالابر نفر،بالابر برقی،بالابر هیدرولیکی،بالابر صنعتی،بالابر نفربر،فروش بالابر،بالابر انبار،بالابر سیار

بالابر مدل BTMD-14
(work platform) بالابر با بالابری 14 متر
ظرفیت:200 کیلوگرم
___________________________________
بالابر،بالابر نفر،بالابر برقی،بالابر هیدرولیکی،بالابر صنعتی،بالابر نفربر،فروش بالابر،بالابر انبار،بالابر سیار


صفحه : 1