نسخه آزمایشی سایت جدید
محصولات > بالابر > بالابر خود کششی
بالابر خود کششی
بالابر مدل TMSP-8
(work platform) بالابر خود کششی
ظرفیت:450 کیلوگرم
___________________________________
بالابر،بالابر نفر،بالابر برقی،بالابر هیدرولیکی،بالابر صنعتی،بالابر نفربر،فروش بالابر،بالابر انبار،بالابر سیار،بالابر دو نفره،بالابر خودکششی

بالابر مدل TMSP-9.5
(work platform) بالابر خود کششی
ظرفیت:400 کیلوگرم
___________________________________
بالابر،بالابر نفر،بالابر برقی،بالابر هیدرولیکی،بالابر صنعتی،بالابر نفربر،فروش بالابر،بالابر انبار،بالابر سیار،بالابر دو نفره،بالابر خودکششی


صفحه : 1