نسخه آزمایشی سایت جدید
محصولات > بالابر > بالابر دستی با دکل آلومینیمی جهت بار
بالابر دستی با دکل آلومینیمی جهت بار
بالابر مدل LGA-10
(work platform)بالابر با بالابری حداکثر 3/5 متر
وزن:137کیلوگرم
___________________________________
بالابر،بالابر نفر،بالابر برقی،بالابر هیدرولیکی،بالابر صنعتی،بالابر نفربر،فروش بالابر،بالابر انبار،بالابر سیار،بالابر دو نفره،بالابر با دکل آلومینیمی

بالابر مدل LGA-15
(work platform) بالابر با بالابری حداکثر 5 متر
وزن:163 کیلوگرم
___________________________________
بالابر،بالابر نفر،بالابر برقی،بالابر هیدرولیکی،بالابر صنعتی،بالابر نفربر،فروش بالابر،بالابر انبار،بالابر سیار،بالابر دو نفره،بالابر با دکل آلومینیومی

بالابر مدل LGA-20
(work platform) بالابر با بالابری حداکثر 6/5 متر
وزن:203 کیلوگرم
___________________________________
بالابر،بالابر نفر،بالابر برقی،بالابر هیدرولیکی،بالابر صنعتی،بالابر نفربر،فروش بالابر،بالابر انبار،بالابر سیار،بالابر دو نفره،بالابر با دکل آلومینیومی

بالابر مدل LGA-25
(work platform) بالابر با بالابری حداکثر 8 متر
وزن :224 کیلوگرم
___________________________________
بالابر،بالابر نفر،بالابر برقی،بالابر هیدرولیکی،بالابر صنعتی،بالابر نفربر،فروش بالابر،بالابر انبار،بالابر سیار،بالابر دو نفره،بالابر با دکل آلومینیومی


صفحه : 1