جک پالت چیست؟

جک پالت چیست؟

جک پالت(پالت تراک) چیست؟ جک پالت با نام های دیگری مانند "پالت تراک"، "پمپ پالت"،"لیفتراک دستی" و "پالت ...