استکر دستی TMS تا ظرفیت 500 کیلوگرم

استکر دستی (استاکر دستی) وسیله ای مناسب برای جابه جایی و ارتفاع دادن به پالت های شما در داخل انبار می باشد. در این دسته استکر های دسته تا ظرفیت 500 کیلوگرم قرار دارد.

استکر دستی تا ظرفیت 500 کیلوگرم

استکر دستی TMS تا ظرفیت 500 کیلوگرم

برای خرید اینترنتی استکر دستی تا ظرفیت 500 کیلوگرم  از شرکت تسهیل ماشین صنعت بر روی دکمه زیر زده و وارد وب سایت فروشگاه اینترنتی ما شوید :