تسهیل ماشین صنعت

استکر دستی تسهیل ماشین صنعت

استکر دستی تسهیل ماشین صنعت (استاکر دستی ، لیفتراک دستی) یکی از کاربردی ترین دستگاه ها در زمینه تجهیزات انبارداری می باشد. وسیله ای کاربردی برای جابه جایی پالت ها از نقطه مبدأ به نقطه مقصد با استفاده از اپراتور و چرخ هایی که در زیر دستگاه موجود می باشد.

ارتفاعی که استکر دستی به پالت قرار گرفته بر روی شاخک ها می دهد باعث می شود تا اپراتور برای مثال در امر قفسه چینی و یا هر موردی که نیاز به ارتفاع دادن پالت باشد از آن استفاده کند. 

استکرها ظرفیت ها و ارتفاع های بالابری متفاوتی دارد که از لحاظ ظرفیت به 3 دسته زیر تقسیم می شوند.

دسته بندی استکر دستی TMS از لحاظ ظرفیت جابه جایی