تسهیل ماشین صنعت

شرایط گارانتی محصولات تی ام اس

شرکت تسهیل ماشین صنعت با برند تی ام اس کیفیت جک پالت دستی، استکر دستی و میز هیدرولیکی تولید شده در کارخانه خود را با شرایط زیر گارانتی می کند.

این شرایط شامل 6 بخش است:

1- شرایط گارانتی

2- مدت گارانتی 

3- نحوه تقاضا

4- هزینه رفت و آمد

5- گارانتی

6- موارد خارج از گارانتی شرکت

شرایط گارانتی محصولات تی ام اس

1- شرایط گارانتی

1-1- تعویض و تعمیر قطعات دستگاه در طول مدت گارانتی در صورت استفاده صحیح کاربر از دستگاه و به کارگیری آن در شرایط مناسب کاری.

2-1- صدمه های ناشی از عملکرد نامناسب اپراتور همچون استفاده بیش از حد از دستگاه و یا عدم انجام سرویس های مورد نیاز بر طبق برنامه زمان بندی ارائه شده و یا بهره گیری از افراد فاقد صلاحیت (فاقد گواهی این شرکت) شامل گارانتی نمی گردد.

3-1- این گارانتی برای محصولات ساخت این شرکت که با نام های تجاری به غیر از تی ام اس به فروش می رسند، معتبر نمی باشد.

4-1- این گارانتی مستثنی از مواردی است که در آموزش و یا در عقد قرارداد، خریدار را مجاز به رفع نیازهای فنی دستگاه خود می داند. 

2- مدت گارانتی

زمان اعتبار گارانتی از تاریخ کارت گارانتی دستگاه یکسال تعیین می گردد.

3- نحوه تقاضا

جهت تقاضا برای رفع عیب مورد گارانتی، کاربر بایستی ترجیحا به همراه عکس هایی واضح از قطعه و قسمت معیوب دستگاه، گزارشی را مبنی بر دلایل عیب مذکور در دستگاه تهیه کرده و با امضای شخص مربوط به این شرکت ارسال نماید. در صورتی که ایجاد عیب مذکور در دستگاه در زمره موارد مربوط به بند 1 و 2 باشد، شرکت تی ام اس اقدام به رفع عیب دستگاه می نماید.

4- هزینه رفت و آمد

هزینه رفت و آمد پرسنل خدمات شرکت تی ام اس به عهده خریدار می باشد.

5- گارانتی

کلیه قطعات دستگاه که شامل موارد گارانتی و محدوده ی زمان گارانتی می باشند با تأیید شرکت تسهیل ماشین صنعت، تعویض و یا تعمیر می گردند.

6- موارد خارج از گارانتی شرکت

1-6- قطعاتی که از مدت گارانتی آن ها گذشته و یا بر مبنای تشخیص شرکت، استفاده ناصحیح دستگاه توسط کاربر مسجل گردد.

2-6- عدم انجام سرویس های لازم بر طبق برنامه زمان بندی ارائه شده توسط افراد آموزش دیده و مورد تأیید شرکت.

3-6- صدمات وارده به دستگاه ناشی از تعمیر و دستکاری توسط افراد فاقد صلاحیت (فاقد تأییدیه از این شرکت)

4-6- صدمات و خسارت وارده به دستگاه ناشی از به کاربردن قطعات دارای عدم تأییدیه از شرکت

5-6- قطعاتی که بتوان به راحتی آن ها را تعمیر نمود و یا مشابه آن ها را در بازار به دست آورد.

6-6- استهلاک طبیعی قطعات مصرفی و هزینه های غیر معقول نگه داری و تعمیرات قطعات مصرفی شامل موارد زیر می باشند: 

فیلتر و روغن ها، چرخ ها، تایرها، کفشک ترمز، پیچ و مهره ها، بوش ها ،واشرها ، تسمه ها، قطعات شیشه ای و …

کارخانه تسهیل ماشین صنعت را می توانید در کلیپ زیر مشاهده کنید.