تسهیل ماشین صنعت

میز هیدرولیکی TMS: با ظرفیت بالای 500 کیلوگرم

میز هیدرولیکی TMS دارای ظرفیت های مختلفی است. این دسته بیشترین ظرفیت میزهای هیدرولیکی را دارد و همان طور که در تصویر روبرو می بینید، این ظرفیت جابه جایی 1000،800و 1500 کیلوگرم می باشد.

میز هیدرولیکی با ظرفیت بالای 350 کیلوگرم

میز هیدرولیکی TMS با ظرفیت بالای 500 کیلوگرم

برای خرید اینترنتی میز هیدرولیکی با ظرفیت بالای 500 کیلوگرم از شرکت تسهیل ماشین صنعت بر روی دکمه زیر زده و وارد وب سایت فروشگاه اینترنتی ما شوید :