تسهیل ماشین صنعت

میز هیدرولیکی TMS: تا ظرفیت 300 کیلوگرم

میز هیدرولیکی TMS تا ظرفیت 300 کیلوگرم وسیله ای مناسب برای جابه جایی قطعات و ارتفاع دادن به سطح میز بر اساس حداکثر ارتفاع بالابری می باشد. حداکثر ارتفاع بالابری در این دسته 110 سانتی متر و حداکثر ظرفیت 300 کیلوگرم می باشد.

میز هیدرولیکی TMS تا ظرفیت 300 کیلوگرم

میز هیدرولیکی TMS تا ظرفیت 300 کیلوگرم

برای خرید اینترنتی میز هیدرولیکی تا ظرفیت 300 کیلوگرم از شرکت تسهیل ماشین صنعت بر روی دکمه زیر زده و وارد وب سایت فروشگاه اینترنتی ما شوید :